Om HPK

Om Harstad padleklubb 

Om HPK
Informasjonsbrosjyre - Harstad Padleklubb (PDF-fil)
Medlemskap
Alle innlegg med etiketten "Om HPK"

Kontakt HPK

Harstad Padleklubb
v/ Kristian Hyllestad
E-post: hpkhav@gmail.com
Org.nr. 993 204 773
Kontonr: 4730 17 33654
www.harstadpadleklubb.no

Styret i HPK 2017

Leder: Kristian Hyllestad
Nestleder: Grethe Stave
Styremedlem: Jørn Hofsø Hjellnes
Styremedlem: Hartmut Hoss
Styremedlem: Trine Klemetsrud
Styremedlem: Eva Britta Thode Hansen
Vara-medlem: Lars Erik Jensen

Protokoller

Protokoll styremøte 19.3.2017
Protokoll årsmøte 15.3.2017
Protokoll styremøte 8.3.2017
Protokoll styremøte 19.12.2016
Protokoll styremøte 8.9.2016
Protokoll styremøte 19.5.2016
Protokoll styremøte 21.4.2016
Protokoll årsmøte 17.3.2016
Årsmelding HPK 2015
Protokoll styremøte 8.3.2016
Protokoll fra styremøte 28.1.2016
Protokoll fra styremøte 21.10.2015
Protokoll fra årsmøte 11.3.2015
Protokoll fra årsmøte 11.3.2014
Vedtekter for Harstad Padleklubb